2 mesta za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2020/21. godine

Na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu ispisana su dva upisana studenta na lični zahtev, tako da su se upraznila još dva mesta za upis studenata u prvu godinu integrisanih akademskih studija za školsku 2020/21. godinu. Zainteresovani kandidati za upis, sa konačne rang liste od broja 429., trebalo bi da budu na Fakultetu, u Odseku za nastavu, u petak 17.07.2020. godine u 12 časova, kada će se nastaviti prozivka za upis do popune ova dva mesta.