Obaveštenje za studente

Poštovani studenti,

U skladu sa zaključcima Senata Univerziteta u Beogradu koji je održan 08.07.2020. i dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je 09. 07. 2020. upućen Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, studentima koji su pozitivni na Covid-19 ili bili izolovani zbog moguće zaraze, čime su onemogućeni da polažu ispite u aktuelnom ispitnom roku, biće omogućeno polaganje ispita u narednom periodu uz adekvatnu zdravstvenu dokumentaciju.

Studenti koji su pozitivni na Covid-19 ili bili izolovani zbog moguće zaraze treba do petka, 17.07.2020. u 20.00h prodekanu za nastavu prof. dr Anđeliji Malenović da dostave:

  • skeniranu adekvatnu zdravstvenu dokumentaciju (svoju ili kontakta zbog koga je student upućen u samoizolaciju),
  • informaciju koji su rok propustili,
  • spisak predmeta koje žele da polažu.


Dokumentacija i informacije se dostavljaju na adresu elektronske pošte andjelija.malenovic@pharmacy.bg.ac.rs

Termine ispita neposredno pre ili tokom septembarskog roka definisaće predmetni nastavnici i Veća godina u skladu sa brojem studenta.