Prekid julskog ispitnog roka na tri dana

Julski rok se prekida na 3 dana (10., 11. i 12. juli) i nastavlja u ponedeljak 13. jula translatornim pomeranjem  predviđenog rasporeda ispita.