Podnošenje prigovora komisiji za upis i dekanu fakulteta na broj bodova sa preliminarne jedinstvene rang liste

Primedbe na broj bodova sa preliminarne jedinstvene rang liste se podnose pismeno Komisiji za upis Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 din. se predaju u arhivi Fakulteta 1. jula 2020. (od 9-13 časova) i 2. jula 2020. (od 8-10 časova). Odluke u vezi podnetih prigovora biće saopštene kandidatima 2. jula 2020. god. u 12:00 časova. Ukoliko se prigovori uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Žalbe Dekanu mogu podneti samo kandidati koji su se prethodno žalili Komisiji za upis i koji nisu zadovoljni odlukom navedene Komisije. Žalbe Dekanu Fakulteta na rešenje Komisije za upis podnose se pismeno Dekanu Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 dinara se predaju Arhivi Fakulteta 2. jula 2020. godine (od 12 do 14 časova). Odluka Dekana u vezi podnetih žalbi biće saopštena kandidatima 2. jula 2020. godine u 15 časova.