Neradni dani Odseka za nastavu sa studentima i strankama

Zbog poslova oko prijema dokumenata i upisa studenata u i godinu školske 2020/21.godine, referenti neće raditi sa studentima (svih stepena studija) sledećih dana.

  • 24.06.2020.
  • 25.06.2020.
  • 26.06.2020. (referenti će raditi sa studentima posle 12 časova)
  • 03.07.2020.

Molimo studente da svoje obaveze koje imaju u odseku za nastavu i  studentska pitanja usklade sa ovim rasporedom.