Izbori za Studentski parlament

Birački odbor proglašava preliminarne rezultate izbora za delegata za Studentski parlament Univerziteta u Beogradu: delegat preliminarni rezultat

Izborna komisija proglašava preliminarne rezultate izbora za Studentski parlament Farmaceutskog fakulteta: Izbori 2020. preliminarno