Zahvalnica Vlade Republike Srbije

Vlada Srbije je 22. maja Farmaceutskom fakultetu uručila zahvalnicu na izuzetnom naučnom doprinosu u borbi protiv bolesti COVID-19. 
Ovo su naše kolege koje su tokom prethodna dva meseca bile u prvim redovima borbe protiv epidemije, nesebično ulažući znanje, vreme i trud:
  • Ana Ninić
  • Anja Santrač
  • Biljana Bufan
  • Ivan Jančić
  • Miron Sopić
  • Miroslav Savić
  • Tamara Major
Drage kolege, ponosni smo na vas.