Izbor najboljeg naučno-istraživačkog i stručnog rada studenata Univerziteta u Beogradu u 2019.

Informaciju koja se odnosi na produženje roka za dostavljanje radova za izbor najboljeg naučno-istraživačkog i stručnog rada studenata UB u 2019. možete pronaći ovde.