Obaveštenje o prijavi ispita za apsolvente

Nakon ukidanja vanrednog stanja i odluke Ministarstva prosvete i Univerziteta u Beogradu, stvorili su se uslovi za prijavu i polaganje ispita u apsolventskim rokovima.

Aprilski isptini rok za apsolvente traje od 25. 5. do 29.5.2020. godine.
Prijava ispita za aprilski apsolventski rok traje od 15.5. do 21.5.2020. godine.
Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 22.5.2020. godine.
Napominjemo da studenti koji su već, pre proglašenja vanrednog stanja prijavili ispit, ne moraju to da rade ponovo, već ubačena prijava smatraće se kao prijava za ovaj rok.

Majski ispitni rok za apsolvente traje od 8. 6. do 23.6.2020. godine.
Prijava ispita za majski apsolventski rok traje do 4.6.2020. godine do 14 časova.
Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 5.06.2020. godine posle 14 časova.

Junski ispitni rok za apsolvente traje od 6. 7. do 23.7.2020. godine.
Prijava ispita za junski apsolventski rok traje do 2.07.2020. godine do 14 časova.
Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 3.7.2020. godine.