Informacije o COVID-19 pandemiji

Poštovane koleginice i kolege,

U vremenu epidemije virusom SARS-CoV2,  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, želi da  pruži doprinos objavljivanjem tačnih i proverenih informacija koje našim kolegama u praksi, studentima Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta i građanima mogu biti od koristi. Aktuelne informacije i korisne linkove možete pronaći ovde.