Podrška zdravstvenim radnicima

Poštovani građani Srbije, poštovani Predsedniče, poštovano Ministarstvo zdravlja, drage kolege farmaceuti,

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upućuje zahvalnost i podršku svim angažovanim koji se u ovom trenutku bore sa pandemijom SARS-CoV2 virusa, svim zdravstvenim radnicima Srbije, svim građanima koji dosledno i disciplinovano sprovode preventivne mere štiteći sebe i druge od širenja infekcije.
Posebnu podršku, zahvalnost i poštovanje upućujemo našim dragim kolegama, farmaceutima u zdravstvenom sistemu Srbije, znamo da dajete svoj maksimalni doprinos u prevenciji infekcije i da sačuvate svoje pacijente.
Farmaceuti su kroz istoriju razvoja naše države uvek bili najdostupniji zdravstveni radnici i kao takvi oni su i u velikim izazovima delili sudbinu svih zdravstvenih radnika zemlje. Apoteke su zdravstvene ustanove osmišljene u planu mreže da na primarnom nivou sistema zdravstvene zaštite budu njegov najistureniji element. Tako je bilo još od prve javne apoteke sa školovanim apotekarom pre dva veka, tako je i sada. U svim epidemijama, ratovima i pošastima sa kojima se Srbija suočavala apoteke su ostajale otvorene, a farmaceuti su pružali svoj svakodnevni doprinos u održavanju pravilnog lečenja pacijenata, u prevenciji bolesti i pružanju adekvatnih i stručnih informacija.
Da bi zauzeli svoje mesto u zdravstvenom sistemu farmaceuti moraju da završe farmaceutski fakultet koji traje 5 godina, zatim da obave pripravnički staž i da polože stručni ispit. Tek tada farmaceuti, uz druge medicinske radnike, lekare, stomatologe, medicinske sestre, farmaceutske tehničare, uz puno stečenog znanja, zauzimaju svoje mesto u sistemu zaštite zdravlja stanovništva gde svoje zadatke ispunjavaju savesno i predano.
Drage kolege, farmaceuti Srbije, ponosni smo na vas, na vaš doprinos. Svesni smo da vaš trud, znanje i posvećenost nisu uvek vidljivi i prepoznati. Protiv toga možemo se boriti samo istrajnim i kvalitetnim učešćem u zaštiti zdravlja stanovništva i davanjem punog doprinosa naporima za kontrolu pandemije SARS-CoV2 virusa.
Drage kolege, ne zaboravite još jedno, čuvajte se i vi, jer time čuvate i zdravlje svojih najbližih.
Kolektiv Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.