UPISI GODINA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU-DAS, SAS

Upis studenata za sve godine, osim prve, doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija, obaviće se, radnim danima, u periodu od 15.10.2019. do 25.10.2019. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u vremenu od 9 do 15 časova.

Detaljnije o upisu 

Obrazac potvrde o ostvarenom broju ESPB na ime izrade doktorske disertacije