Prozivka i upis kandidata 1. jula 2019. godine

Objevljeno je uputstvo za upis kandidata (od rednog broja 1 do 200 sa konačne jedinstvene rang liste) u I godinu integrisanih akademskih studija.

Detalje u vezi upisa možete pogledati na sledećoj stranici: Prozivka i upis