Radno vreme Odseka za nastavu i studentska pitanja

ZBOG POSLOVA OKO PRIJEMA DOKUMENATA I UPISA STUDENATA U I GODINU ŠKOLSKE 2019/20.GODINE, REFERENTI NEĆE RADITI SA STUDENTIMA (svih stepena studija) SLEDEĆIH DANA

 

-       19.06.2019.

-       20.06.2019.

-       21.06.2019. (referenti će raditi sa studentima posle 12 časova)

-       01.07.2019.

-       02.07.2019.

 

MOLIMO STUDENTE DA SVOJE OBAVEZE KOJE IMAJU U ODSEKU ZA NASTAVU I  STUDENTSKA PITANJA USKLADE SA OVIM RASPOREDOM.