Oglasi za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stanova zadužbina i fondacija

Objavljeni su oglasi za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stanova: