Upis po afirmativnoj meri

Za upis po Programu afirmativne mere - lica sa invaliditetom Vlade Republike Srbije, kandidati koji žele da se upišu kroz ovu akciju, potrebno je da medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje invaliditeta, dostave Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom do 01. Juna 2019. godine. Univerzitetski centar se nalazi u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

Lica koja su zainteresovana za upis po ovoj afirmativnoj meri sve informacije mogu pročitati u Pravilniku o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom.