Konkurs za upis studenata za školsku 2019/2020. godinu

Univerzitet u Beogradu je objavio opšti konkurs za upis studenata za školsku 2019/2020. godinu. Opšte uslove konkursa za upis studenata na osnovne i akademske integrisane studije univerziteta u Beogradu za školsku 2019/20120. godinu možete preuzeti ovde.

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet će konkurs za upis na sve vidove studija za školsku 2019/2020. godinuo bjaviti blagovremeno.