Poseta studenata School of Pharmacy, University of Utrecht, The Netherlands

U ponedeljak, 15. aprila 2019. godine Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu posetilo je 40 studenata i Dekan prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisse, School of Pharmacy, University of Utrecht, The Netherlands. Cilj ove edukativne ekskurzije studenata završne godine Bachelor programa i studenata koji pohađaju Master program je proširivanje pogleda na farmaceutsku struku u Evropi.

Tokom celodnevne posete studentima se najpre obratila prof. dr Slađana Šobajić, Dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon toga su se, kroz odgovarajuće prezentacije resornih prodekana, upoznali sa organizacijom integrisanih akademskih studija, poslediplomskih studija, istraživanja i projekata na našem fakultetu. Prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisse predstavila nastavu i istraživanja na School of Pharmacy, University of Utrecht, The Netherlands, a jedan od studenata Master programa prikazao je istraživanje koje je deo njegovog master rada.

Studenti i prof. dr. Mantel-Teeuwisse obišli su Katedru za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, Katedru za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, Katedru za bromatologiju, Katedru za farmaceutku hemiju, Katedru za medicinsku biohemiju, Katedru za farmakognoziju i Katedru za analitiku lekova. Tokom posete katedrama obišli su laboratorije u kojima se izvodi praktična nastava, upoznali se sa organizacijom ovog vida nastave na predmetima koji se izvode u okviru ovih katedri, kao i opremom kojom fakultet raspolaže za izvođenje naučno-istraživačkog rada.

U realizaciju ove posete aktivno su bili uključeni studenti našeg fakulteta koji su svojim kolegama iz Holandije organizovali obilazak katedri i na kraju predstavili veoma raznovrsne vannastavne aktivnosti naših studenata.