H2020-IMI projekat: NeuroDeRisk

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet od 1. marta 2019.  učestvuje u realizaciji  istraživačko-inovativnog projekta Horizont 2020  (linija Innovative Medicines Initiative) "De-eskalacija rizika neurotoksičnosti u prekliničkom otkriću lekova" (NeuroDeRisk). Projekat  se zasniva na saradnji konzorcijuma akademskih ustanova i farmaceutske industrije Evrope, i traje 42 meseca. Rukovodilac istraživanja na Farmaceutskom fakultetu, prof. dr Miroslav Savić sa Katedre za  farmakologiju, istovremeno je ko-rukovodilac radnog paketa koji se odnosi na prekliničko predviđanje psihijatrijskih neželjenih efekata. Više informacija o projektu možete pročitati ovde. Detalji o ugovornim stranama konzorcijuma su dostupni ovde.