Prijave za učešće na XII Mini kongresu Farmaceutskog fakulteta

Mini kongres Farmaceutskog fakulteta biće održan 14. aprila 2019. godine. O svim detaljima koji se tiču sesija i prezentovanja radova bićete blagovremeno obavešteni.

Nekoliko važnih napomena za studente koje se odnose na prikupljanje mentorskih listova, sažetaka i radova: 

  • Mentorski listovi će se sakupljati od 15.3. do 23.3. Potrebno je da vaši mentori popunjen mentorski list (ML) dostave elektronski na adresu cnirs@pharmacy.bg.ac.rs, a popunjen i potpisan ML, sa potvrdama o prisustvu na OBE radionice i u studentskoj službi overenim uverenjem o prosečnoj oceni dosadašnjih studija (zaključno sa školskom 2017/2018. godinom) SVIH studenata koji su autori tog rada dostave preko Arhive. Studenti koji su uverenje dostavili prilikom prijave na Konkurs CNIRS-a ne moraju ponovo slati uverenje. Ukoliko neko od Vas radi dva rada, dovoljno je da uz samo JEDAN ML mentor dostavi Vaše potvrde sa radionica i uverenje o proseku.
  • Podsećamo vas da jedan rad može imati najviše tri autora i dva mentora. U prilogu se nalaze obrasci za mentorski list i uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni.
  • Rok za predaju radova biće 1. april 2019. godine. Podsećamo da i sažetke i radove treba pisati prateći uputstva koja su data. Prilikom slanja radova i sažetaka mejl imenovati: Ime i prezime, Katedra na kojoj je rad realizovan, a sam dokument kao: Ime i prezime autora.