Otvorena prijava za plaćenu praksu u EPO (Evropskoj patentnoj organizaciji)

Zahvaljujući Pan-European Seal Professional Traineeship Programu čiji je član i Univerzitet u Beogradu, izvrsni diplomirani studenti Univerziteta u Beogradu dobiće priliku da steknu radno iskustvo u multikultularnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije koje se bave pitanjima intelektualne svojine.

Odabrani kandidati će proći obuke, imati priliku da se dokažu u radu na konkretnim zadacima, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Više informacija o samom programu možete pročitati na : https://bit.ly/2SsCp