Obaveštenje za studente

Mole se studenti da provere, da li su raspoređeni u odgovarajuću godinu, i da li postoje još neke greške u vidu izbornih predmeta, broja indeksa. U cilju pravljenja efikasnog rasporeda i formiranja grupa za vežbe, veoma je bitno da znamo koji studenti su zapravo na kojoj godini? Tj. u grupe za koju godinu treba da ih rasporedimo, ovo se prvenstveno odnosi na studente koji su birali i predmete sa viših godina. Kriterijum da bi neko bio raspoređen u grupe za dati semestar je da sluša 20 ili više ESP bodova. Molimo vas, da predstavnicima godina uložite sve primedbe i korekcije, naknadne promene neće biti dozvoljene.

Preliminarni raspored se nalazi na strani:

http://pharmacy.bg.ac.rs/studije/integrisane-akademske-studije/2042/raspored-nastave/

pod naslovom "Spiskovi studenata po godinama i izbornim predmetimа (za proveru)"