Program saradnje nauke i privrede

Fond za inovacionu delatnost i Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu pozivaju na predstavljanje Programa saradnje nauke i privrede. Predstavljanje je planirano za ponedeljak, 19. novembar sa početkom u 14 časova, u svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu (Studentski trg 1, Beograd).

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Kroz ovaj Program Fond pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije. Korisnici sredstava su konzorcijumi sačinjeni od privatnih preduzeća i naučnoistraživačke institucije.

Javni poziv je otvoren do 28. decembra 2018. a same detalje možete videti na linku: http://bit.do/eAMbW

Molimo Vas da potvrdite svoje učešće na sledeću imejl adresu: ctt@rect.bg.ac.rs