Obaveštenje o odobrenju finansiranja projekta H2020-JTI-IMI2-2017-13

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Evropska komisija 26.10.2018. poslala zvanično obaveštenje da je u sklopu dvostepenog procesa koji je započeo 30.11.2017. konzorcijumu koji se sastoji od 9 evropskih akademskih ustanova, među kojima je i Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, i 3 evropske kompanije iz domena malih i srednjih preduzeća iz oblasti bioinformatike – a čijem se u prvoj fazi izabranom predlogu, shodno pravilima poziva, u drugoj fazi aplikacije priključilo 6 vodećih kompanija iz oblasti farmaceutske industrije (Sanofi, MSD, AstraZeneca, Novartis, Fujifilm Cellar Dynamics, UCB Biopharma) – odobreno da realizuje istraživački projekat pod nazivom „Improving the preclinical prediction of adverse effects of pharmaceuticals on the nervous system“, u sklopu Innovative Medicine Initiative projektne linije Horizonta 2020 (poziv H2020-JTI-IMI2-2017-13). Sa ovim obaveštenjem, konzorcijum pristupa pripremi Projektnog ugovora, a budžet trogodišnjeg projekta iznosi ukupno 9.662.000 evra. Nosilac istraživanja sa Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta je istraživačka grupa koju vodi prof. dr Miroslav Savić, kao rukovodilac drugog radnog paketa projekta (odnosi se na predviđanje u fazi prekliničkih ispitivanja neželjenih efekata farmaceutika na raspoloženje i kognitivne aspekte). Istovremeno, prof. Savić je i učesnik na drugim radnim paketima projekta, kojih ima pet.

Prema informaciji iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nacionalne kontakt osobe za IMI liniju projekata Horizonta 2020, Srbija do sada nije imala uspeha u ovom globalno najvećem programu partnerstva javnog i privatnog kapitala u finansiranju istraživanja u oblasti prirodnih nauka, čijih je u prethodnoj deceniji odobrenih 107 projekata imalo zbirni budžet od 5,3 miljardi evra.