Konkurs za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2018/19. godini - treći upisni rok

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski Fakultet raspisuje konkurs za upis studenata u školskoj 2018/19. godini na: specijalističke akademske studije, treći upisni rok.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.