Test retencije znanja za studente IV godine

Test retencije znanja za studente IV godine, koji su po prvi put upisali 35 i više ESPB, održaće se u subotu, 3.11.2018. sa početkom u 12:00 h. Polaganje testa retencije znanja je obavezno.

Raspored polaganja će biti naknadno objavljen.