Nagrada Farmaceutskog fakulteta za najbolje radove - kategorija M21a

Poštovane koleginice i kolege,

Objavljujemo rezulate internog Konkursa za dodeljivanje Nagrade autorima/istraživačkim grupama sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu koji(e) su u periodu 01.10.2017-30.09.2018. svoje rezultate publikovali(e) u formi originalnih naučnih i/ili preglednih/revijskih radova u časopisima izuzetnih vrednosti (kategorija M21a). (rezultati Konkursa)

Nagrada će biti dodeljena povodom Dana Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta na Svečanoj sednici Nastavno-naučnog veća Fakulteta 18.10.2018. s početkom u 11h.

Čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo na izuzetnom angažovanju kojim doprinose promociji naučno-istraživačkog rada i sveukupnom kvalitetu Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta!

Rukovodstvo Farmaceutskog fakulteta u Beogradu