Upisi godina na svim stepenima poslediplomske nastave za školsku 2018/2019 godinu

Upis studenata za sve godine, osim prve, doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija, obaviće se, radnim danima, u periodu od 15.10.2018. do 26.10.2018. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u vremenu od 9 do 15 časova.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 101. st.1. Statuta Univerziteta (Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 201).

Pre pristupanja upisu, potrebno je da studenti pogledaju obaveštenje na sajtu Fakulteta vezano za prestanak statusa studenta.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/doktorske-akademske-studije/2962/prestanak-statusa-studenta-/

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/specijalisti%C4%8Dke-akademske-studije/35/prestanak-statusa-studenta/

Studenti (specijalističkih i doktorskih akademskih studija), koji su pisali molbu za produžetak roka za završetak studijskog programa za školsku 2018/19. godinu, i studenti doktorskih studija koji su pisali molbu za produžetak na osnovu date saglasnosti Univerziteta na temu doktorske disertacije, takođe su u obavezi da pristupe upisu. Molbe za produžetak roka mogu se podneti do 30.09.2018. godine.

Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 88/2017) čl. 109. st.1. tač. 3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-        I rata pri upisu

-        II rata do 1.12.2018. godine

-        III rata do 15.02.2019. godine

-        IV rata do 30.04.2019. godine

 

Kandidati kojima troškove studija snosi pravno lice, dužni su da se pre upisa obrate Slavici Kojić. Kontakti telefon 011 3951 298, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs kako bi se blagovremeno izvršila uplata pre nego što studenti pristupe upisu.

 

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Studenti doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Obrazac se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu kada pristupi početnoj internet stranici Fakulteta, pa u donjem levom uglu kategorija servisi, pa studentski servisi. ŠV obrazac je već popunjen od prošle godine, tako da je dovoljno samo zaključati obrazac ili izmeniti podatke koji su se u međuvremenu promenili, pa zaključati obrazac. Student će pristupiti svom nalogu preko šifre koju je već dobio u Odseku za nastavu. Ukoliko student nema šifru, preuzeće novu u Odseku za nastavu i popuniće ŠV obrazac. Tek nakon popunjavanja obrasca, student pristupa upisu u Odseku za nastavu i studentska pitanja. Studenti koji ne popune elektronski ŠV obrazac neće biti upisani i prestaće im status studenta.

Dokumentaciju potrebnu za upis možete videti na sledećim linkovima:

- DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

- SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

- SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA