Spisak kandidata sa podacima i kandidati sa diplomama

Spisak prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita, možete pogledati u delu  Upis 2018http://ph.bg.ac.rs/upis-2018/