Obaveštenje o radnom vremenu šaltera Odseka za odseku za nastavu i studentska pitanja

Zbog poslova oko prijema dokumenata i upisa studenata u i godinu školske 2018/19.godine, šalteri neće raditi sa studentima (svih stepena studija) sledećih dana

20.06.2018.

- 21.06.2018.

- 02.07.2018.

- 03.07.2018.

 Molimo studente da svoje obaveze koje imaju u odseku za nastavu i  studentska pitanja usklade sa ovim rasporedom.