Dodela stipendija programa „Pokreni se za nauku“

U Naučno tehnološkom parku u Beogradu, 23.05.2018. godine, Centar za razvoj liderstva uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris operations a.d. Niš, dodelio je stipendiju programa „Pokreni se za nauku“ docentu Farmaceutskog fakulteta - Univerziteta u Beogradu, dr Marinu Jukiću, za realizaciju naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka i doprinosu razvoju nauke u Srbiji.