Opšti uslovi konkursa Univerziteta u Beogradu za upis studenata za školsku 2018/2019. godinu

Univerzitet u Beogradu, vodeća visokoškolska institucija u regionu, raspisuje Konkurs za upis na sve vrste i stepene studija za školsku 2018/19. godinu:

-Osnovne akademske i integrisane akademske studije (Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2018/2019. godinu; Uslovi konkursa za upis na Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet)

-Osnovne strukovne studije