Produžen rok za slanje radova za VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

Rok za prijavu sažetaka za VII Kongres Farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem produžen do 30. juna 2018.Detaljne informacije o Kongresu, načinu slanja sažetaka i registraciji učesnika možete pronaći na internet strani Kongresa.