Obaveštenje za studente

Danas su na našem Fakultetu raspisani izbori za :

  1. predstavnike godina
  2. izbornu listu sa 15 studenata za Studentski parlament Fakulteta
  3. delegata Farmaceutskog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu.

Izbori će biti održani 3. I 5. aprila u holu Fakulteta, a sve informacije o prijavi koja traje do 29. marta nalaze se na oglasnim tablama,kao I u okacenom dokumentu. Studenti se takođe mogu obratiti I članovima biračkog odbora, odnosno izborne komisije za dodatne informacije.

Tekst konkursa