Poziv za talentovane mlade istraživače - studente doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo POZIV za talentovane mlade istraživače - studente doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima koje realizuju akreditovane naučnoistraživačke organizacije u tekućem ciklusu istraživanja.

Na ovaj poziv mogu da se prijave svi studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira da li su se ranije prijavljivali na svojim institutima/fakultetima/univerzitetima za uključivanje u tekući ciklus istraživanja.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave u kome su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija (s tim što se diploma/uverenje o završenom fakultetu sa navedenom prosečnom ocenom podnosi u overenoj fotokopiji) možete preuzeti sa sajta Ministarstva na sledećem linku.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2018. godine.

Ministarstvo će nakon detaljne analize rezultata ovog poziva, u skladu sa budžetskim mogućnostima, odlučiti o pozivima koji bi imali za cilj uključivanje i drugih grupa istraživača koje nisu obuhvaćene ovim pozivom.