Godišnja nagrada Farmaceutskog fakulteta za najbolje naučno-istraživačke radove studenata doktorskih studija

Na konkursu za dodelu Godišnje nagrade Farmaceutskog fakulteta za najbolje naučno-istraživačke radove studenata doktorskih studija u 2017. godini, komisija u sastavu: prof. dr Jelena Đuriš, prof. dr Bojan Marković i doc. dr Aleksandra Zeljković dodelila je sledeće nagrade:

1. nagrada: Jelena Savić
Naziv rada: Dizajniranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke karakteristike derivata β-hidroksi-β-arilalkanskih kiselina
 
2. nagrada: Evica Antonijević
Naslov rada: Antidotska efikasnost novosintetisanih oksima K203 i K027 kod pacova akutno trovanih dihlorvosom
 
3. nagrada: Dušanka Stanić
Naslov rada: Uticaj oksitocina na aktivnost osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreg i ponašanje pacova