Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu

Fondacija Tempus objavljuje Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu, odnosi se isključivo na sledećih devet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

  • KA1 Mobilnost za škole
  • KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
  • KA1 Mobilnost mladih
  • KA2 Strateška partnerstva za škole i opšte obrazovanje
  • KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • KA2 Strateška partnerstva za visoko obrazovanje
  • KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih
  • KA2 Strateška partnerstva za oblast mladih

Druge vrste Erazmus + projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije kao i rokovi za podnošenje takvih prijava utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2018. godinu.

Rokove za podnošenje projektnih prijava, kao i dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja, možete pogledati na sajtu Fondacije Tempus.