9. Savetovanje pacijenata - „Akutne i hronične venske bolesti”

Savetovanje pacijenata – „Akutne i hronične venske bolesti” u organizaciji Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo i BPSA (Belgrade Pharmacy Students’ Association) održaće se 5. novembra 2017. godine na Farmaceutskom fakultetu.

Satnica događaja