Poziv apotekama i medicinsko-biohemijskim laboratorijama za učešće u realizaciji studentske stručne prakse

Savremeno obrazovanje farmaceuta i medicinskih biohemičara nužno zahteva uključivanje i podršku zdravstvenih radnika i nastavnih baza iz prakse. Stoga je studentska stručna praksa deo nastavnog plana i sadržaja na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i bliže je definisana Pravilnikom o studentskoj stručnoj praksi (link: Pravilnik o SSP).

Farmaceutski fakultet u Beogradu poziva sve zdravstvene ustanove apoteke i medicinsko-biohemijske laboratorije da se uključe u proces obrazovanja budućih magistara farmacije i magistara farmacije-medicinskih biohemičara, kroz zaključivanje ugovora o saradnji u realizaciji studentske stručne prakse. Zdravstvene ustanove mogu biti osnovane kao samostalne ustanove ili kao organizacione jedinice u okviru zdravstvene ustanove na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Svi zainteresovani mogu poslati popunjenu prijavu, koja je dostupna kao elektronski upitnik na linku: ovde najkasnije do 30. oktobra 2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirate na e-mail: studentska.praksa@pharmacy.bg.ac.rs ili na broj telefona: + 381 11 3951 308.