Preliminarne (bodovne) liste prijavljenih kandidata

Objavljene su preliminarne (bodovne) liste prijavljenih kandidata, više informacija pogledajte u delu "upis 2017link stranice