Rešenja testova sa prijemnog ispita

Objavljena su rešenja testova sa prijemnog ispita održanog 30.6.2017. na stranici u okviru "upis 2017" link stranice