Kad porastem biću... Medicinski biohemičar!

Drage kolege,

sa zadovoljstvom vas pozivamo na Kongres pod nazivom "Kad porastem biću... Medicinski biohemičar!"  koji će se održati 20. i 21. maja na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, organzovan od strane Tima medicinskih biohemičara.  

Prvi BPSA-in događaj koji će studentima smera farmacije i farmacije-medicinske biohemije ukazati na to koje su njihove mogućnosti po završetku fakulteta u različitim institucijama (biohemijske i toksikološke laboratorije, naučno-istraživačke ustanove, regulatorna tela, farmaceutske kompanije...) i kroz interaktivne radionice o kompetencijama koje su neophodne za konkurentnost na tržištu rada.