Novi predsednik Analitičke sekcije Evropske asocijacije za hemijske i molekularne nauke

Prof. dr Slavica Ražić, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, imenovana je za predsednika Analitičke sekcije Evropske asocijacije za hemijske i molekularne nauke.

Više informacija na:

http://www.euchems.eu/division-analytical-chemistry-new-chair/