Seminar o unapređenju kvaliteta i poboljšanju efikasnosti poslediplomskih studija

U sklopu pripremnih aktivnosti za predstojeću (re)akreditaciju doktorskih i specijalističkih akademskih studija, u utorak 11. aprila 2017. u amfiteatru A3 sa početkom u 13 h biće organizovan seminar o unapređenju kvaliteta i poboljšanju efikasnosti poslediplomskih studija. Centralnu prezentaciju o ciljevima i ishodima projekta Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region održaće prof. dr Nada Kovаčević, prorektor za studije i upravljanje kvalitetom Univerziteta u Beogradu.
Seminar je namenjen nastavnicima i studentima poslediplomskih studija.