Obaveštenje o nastavi iz predmeta Radiofarmacija na specijalističkim studijama

Obaveštavaju se studenti zdravstvenih specijalističkih studija - Ispitivanje i kontrola lekova da zbog malog broja studenata nastava iz Radiofarmacije (16 časova) u prolećnom semestru skolske 2016/17. godine neće biti realizovana na uobičajen način kroz predavanja, već je potrebno da se studenti jave predmetnom nastavniku, Prof. dr Jasmini Brborić, na Katedri za farmaceutsku hemiju (soba 206 B, tel. 3951343, e-mail: jbrboric@pharmacy.bg.ac.rs) kako bi dobili odgovarajuću literaturu i detaljnije informacije u vezi sa pripremom seminarskog rada i polaganjem ispita.