Obaveštenje za studente koji nemaju nalog za pristup moodle platformi

Studenti koji nemaju nalog za pristup platformi moodle za odgovarajuće predmete obavezni su da se jave predmetnim nastavnicima Katedri na kojima se predmet sluša i polaže da bi dobili uputstva i šifre kako da pristupe ovoj platformi za učenje gde će im ubuduće biti dostupne informacije o terminima polaganja kolokvijuma, ispita kao i materijali sa teorijske i praktične nastave.