Pilot projekat "Studentska stručna praksa 2017"

27. februara je započeta realizacija Pilot projekta pod nazivom "Studentska stručna praksa 2017" u organizaciji Centra za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse-Farmaceutski fakultet, gde je 57 studenata 5. godine započelo 10-to nedeljnu praksu (2 dana u nedelji) u apotekama Benu, Lily i Farmanea. Studenti će raditi sa mentorima iz prakse, a evaluaciju prakse uz svu dokumentaciju, će obaviti nastavnici Katedre za Socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Projekat su donatorski podržali ZU Benu, ZU Lily Drogery i ZU Farmanea, kao i Zavod za Javno zdravlje Beograd, Institut za javno zdravlje Batut i Dom zdravlja Voždovac.

Studenti 5. godine koji su započeli projekat "Studentske stručne prakse 2017. godine" Vam poručuju - Spremni smo za praksu u apoteci! Imamo uput, dnevnik, sanitarnu knjižicu i veliku želju da naučimo nešto novo!