Obaveštenje o početku predavanja na predmetu Laboratorijska statistika za studente zdravstvene specijalizacije

Prvo predavanje na predmetu Laboratorijska statistika za studente zdravstvene specijalizacije je 2. marta 2017. u Svečanoj sali u terminu od 13 do 16 sati.