Upis studenata primljenih na doktorske i specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2016/17. godinu – drugi upisni rok

Upis studenata primljenih na doktorske i specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2016/17. godinu – drugi upisni rok, obaviće se 21.10.2016. godine u vremenu od 10,00 do 17,00 časova.

Konačnu rang listu primljenih kandidata na doktorske akademske studije možete pogledati ovde.

Konačnu rang listu primljenih kandidata na specijalističke akademske studije možete pogledati ovde.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Jedan obrazac ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  3. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm

Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini za doktorske akademske studije iznosi 175.000,00 dinara. Školarinu za specijalističke akademske studije možete pogledati u cenovniku, poziv na broj za pojedine studijske programe možete naći ovde.

  1. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
  2. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program
  3. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata)
  4. Ugovor (dobija se na Fakultetu)
  5. Izjava (dobija se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu uplate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro račun Fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189. Poziv na broj za uplatu školarine za doktorske akademske studije je 10.

Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura, konsultovati koleginicu Slavicu Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2016. godine

-    III rata do 15.02.2017. godine

-    IV rata do 30.04.2017. godine

Napomena: Studenti kojima je istekao status studenta i koji su konkurisali za ponovni upis, mimo kvote, upisuju se 21.10.2016. godine od 10 do 17 časova, sa potrebnom dokumentacijom kao i ostali kandidati.VEOMA VAŽNA NAPOMENAPočev od upisa ove školske godine, studenti doktorskih i specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.