Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2016/17. godinu

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2016/17 godinu obaviće se 10.10.2016, 11.10.2016. i 12.10.2016. godine,  u vremenu od 11,00 do 18,00 časova, prema sledećem rasporedu:

Ponedeljak 10.10.2016. godine – Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi i Farmaceutski menadžment i marketing

Utorak 11.10.2016. godine – Farmaceutska zdravstvena zaštita, Industrijska farmacija i Biohemijska dijagnostika

Sreda 12.10.2016. godine – Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa, Kozmetologija i Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine

Rang lista prijavljenih kandidata za studijski program Biološki lekovi je istaknuta, ali zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata u prvom konkursnom roku neće se obaviti upis kandidata. Tekst Konkursa za drugi upisni rok za ovaj studijski program biće istaknut blagovremeno na sajtu Fakulteta.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično. Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  3. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm    
  5. Dokaz o uplati školarine
  6. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
  7. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program
  8. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata)
  9. Ugovor (dobija se na Fakultetu)
  10. Izjava (dobija se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189, poziv na broj za pojedine studijske programe možete naći ovde.

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić (mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs; telefon 3951 298).

 

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2016. godine

-    III rata do 15.02.2017. godine

-    IV rata do 30.04.2017. godine

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Konačnu rang listu možete preuzeti ovde.

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Počev od upisa ove školske godine, studenti specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.